Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Бакалавър
Обновено: сряда, 19 октомври 2016 12:39

Стажантски програми

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“

Катедрата има сключени договори за сътрудничество с редица държавни и частни компании, които извършват дейност в транспортния сектор.

Договори с министерства и държавни компании:

 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Национална компания „Железопътна инфраструктура“
 • Агенция „Пътна инфраструктура“
 • БДЖ ЕАД
 • Енергиен институт по мениджмънт
 • Български енергиен холдинг
 • Българска асоциация интелигентни транспортни системи

Договори с организации и фирми:

 • Национално сдружение на българските спедитори
 • „ЖЕВКО“
 • „ШЕНКЕР“
 • „България транс“
 • „Дискардия“
 • „Биомед“
 • „Скорпио транс“
 • „СОМАТ“
 • DHL „Транс прес“
 • DSV Road
 • TNT
 • Lufthansa Technik Sofia Ltd

Посочените организации оказват съдействие на студентите във връзка с провеждането на преддипломния стаж.