Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Бакалавър
Обновено: сряда, 08 февруари 2017 13:06

Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс

   

       В обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2016/2017 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се избира по една дисциплина.

         зимен семестър

          група А

  1. Организация на товарния транспорт
  2. Организация на пътническия транспорт

         (избира се една от двете дисциплини)

          летен семестър

           група Б

  1. Предприемачество в транспорта
  2. Анализ на транспортния пазар

         (избира се една от двете дисциплини)

           група В

  1. География на транспорта
  2. Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката

        (избира се една от двете дисциплини)

          група Г

  1. Транспорт и околна среда
  2. Транспортна инфраструктура

        (избира се една от двете дисциплини)

      Записването на избираемите дисциплини, които се изучават през зимен семестър, се извършва в края на 3 курс (май - юни), като за целта ще бъдат насрочени конкретни дати.

     Записването за летен семестър се извършва в края на зимния семестър на 4 курс (декември – януари), като за целта отново ще бъдат насрочени конкретни дати.

Пропусналите този срок, могат да направят това по време на записване за съответния семестър в отдел „Бакалаври“.

      Окончателните списъци ще бъдат публикувани на тази страница в началото на всеки семестър, в който се изучават съответните дисциплини.

Окончателни списъци на избираемите дисциплини за летен семестър на учебната 2016/2017 г.Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Анализ на транспортния пазар 2017.docx - 17 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Георгафия на транспорта 2017.docx - 15 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката 2017.docx - 17 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Предприемачество в транспорта 2017.docx - 15 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Транспорт и околна среда 2017.docx - 15 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Транспортна инфраструктура 2017.docx - 17 KB