Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Юбилейна научна конференция 2020
Обновено: вторник, 25 август 2020 20:16

Изисквания към докладите

Докладите, в пълен обем до 12 страници, се изпращат като файл във формат на Microsoft Word при използването на приложения шаблон.

Резюме и заявка за участие в конференцията трябва да бъдат изпратени до 30.08.2020 г. на e-mail: conference_transport@abv.bg

Срокът за изпращане на готовите доклади е до 10.10. 2020 г. 


Прикачени файлове:

application/msword Template_Research_Papers of UNWE.doc - 240 KB