Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

100 ГОДИНИ УНСС
Конференция 2019
Обновено: петък, 20 септември 2019 16:58

Комитети

Организационен комитет:

Председател:

доц. д-р Светла Цветкова

Зам. председател:

доц. д-р Борислав Арнаудов

 Членове:

проф. д. ик. н. Христо Първанов

проф.  д-р Виолета Мутафчиева

проф. д-р Христина Николова

доц. д-р  Ташко Минков

гл. ас. д-р Илия Гътовски

гл. ас. д-р Даниел Йорданов

гл. ас. д-р Георги Димитров

г - жа Величка Спасова

 

Програмен комитет:

проф. д-р Димитър Димитров

проф. д-р Симеон Ананиев

проф. д-р инж. Валери Стоилов

проф. д-р инж. Тодор Размов

проф. д-р инж. Димитър Димитров

проф. д-р инж. Димитър Велев

доц. д-р инж. Юлия Варадинова

доц. д-р инж. Кирил Велков

доц. д-р инж. Олег Кръстев

доц. д-р инж. Пламена Златева

доц. д-р Валентина Станева

доц. д-р Десислава Йосифова

доц. д-р Снежина Андонова

доц. д-р Райка Чингова

доц. д-р Вяра Кюрова

гл. ас. д-р Орлин Колев

инж. Никола Василев /БДЖ/

инж. Красимир Папукчийски /НКЖИ/

г-н Константин Азов  /БДЖ – ПП/