Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Наука
Обновено: четвъртък, 10 декември 2015 9:49

Проекти

УНСС проект по НИД - НИ 1-3/2013 "Оценка на енергийната ефективност в транспорта в контекста на политиката за устойчиво развитие"

УНСС проект по НИД - НИ 1-21/2011 "Стратегии за повишаване конкурентоспособността на транспортните предприятия в условията на криза".