Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Научно-практическа конференция ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”

сряда, 09 декември 2015 17:45

Научно-практическа конференция на тема:

„Транспортът в глобалната икономика -  предизвикателства и решения“

 23 октомври 2014 г.

 

 

 

Ръководител катедра:  доц. д-р Виолета Бакалова

Председател на организационния комитет: проф. д.ик.н. Христо Първанов – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“

Почетен председател: проф. д-р Евгени Василев

Организационен комитет - членове:

Доц. д-р Даниела Тодорова, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Т.Каблешков“

Доц. д-р Христина Николова

Доц. д-р Светла Цветкова

Гл. ас. д-р Ташко Минков

Гл. ас. д-р Борислав Арнаудов

Ас. д-р Илия Гътовски

Ас. д-р Даниел Йорданов

Прикачени файлове:

application/pdf Програма на конференцията.pdf - 391 KB

Галерия снимки от Научно-практическа конференция  ”Транспортът в променящия се свят – предизвикате ...