Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Пета международна научна конференция за студенти и докторанти

вторник, 23 февруари 2016 14:43 /
Начало:
сряда, 20 април 2016 9:00
Край:
сряда, 20 април 2016 17:00
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

       На 20 април 2016 г., в УНСС ще се проведе Пета международна научна конференция за студенти и докторанти на тема: „Инфраструктура: бизнес и комуникации“.

    Студентите от специалност „Икономика на транспорта“,  желаещи да участват с научни доклади в конференцията /могат също да кандидатстват и за Европейски награди и стипендии/ с тематично направление „Транспортът в глобалната икономика“, могат да се свържат с гл.ас. д-р Илия Гътовски за повече подробности.

    Докторантите желаещи да участват с научни доклади в конференцията, трябва да се свържат с научните си ръководители.

    Краен срок за подаване на докладите онлайн – 20 март 2016 г.

    За повече информация, можете да посетите страницата на „Научни конференции“  на сайта на факултет „Икономика на инфраструктурата“ или

http://faculties.unwe.bg/infrastructure/bg/pages/8609/%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0.html