Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Провеждане на защита на магистърски тези на студентите от специалности "Икономика на транспорта", "Интелигентни транспортни системи", "Транспортен мениджмънт" и "Енергиен бизнес" - ОКС "Магистър"

понеделник, 30 септември 2019 13:38 /
Начало:
понеделник, 28 октомври 2019 10:00
Край:
понеделник, 28 октомври 2019 16:00
Място:
Подробности:

На 28.10.2019 г. от 10.00 ч. в зала 2058 ще се проведе защита на магистърски тези на студентите от ОКС "Магистър" в специалности:

- "Икономика на транспорта";

- "Интелигентни транспортни системи";

- "Транспортен мениджмънт" и

- "Енергиен бизнес".

Предаването на магистърските тези става в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", каб. 3054, 10 дни преди датата на защита в един екземпляр на хартиен и електронен носител, с посочен активен имейл за получаване на рецензия.

Срокът за подаване на молби за явяване на защита на магистърски тези е до 18.10. 2019 г. в отдел ОКС "Магистър".

            Необходими документи:

  • копие на първата страница на магистърската теза, подписана от научния ръководител;
  • 2 снимки (паспортен формат);
  • студентска книжка с печат от библиотеката, че не дължите книги.