Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: сряда, 13 юли 2016 14:04

Годишна поправителна сесия - ОКС "магистър"

ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

на студентите от специалност „Икономика на търговията“, ОКС „магистър“,

срок на обучение 1 г. и  1.5 г.

преподавател

дисциплина

дата и час

зала

Доц. д-р Бисер Петков

Борсова търговия

Управление на риска

 

02.07.16 г. – 09.00 ч.

02.07.16 г. – 10.00 ч.

3074

Доц. д-р Силвия Терезова

Анализ и планиране на търг. дейност

Приложение на математ. методи в търговията

Асортиментна политика на търг. фирма

27.06.16 г. – 09.00 ч.

 

27.06.16 г. – 10.00 ч.

 

27.06.16 г. – 11.00 ч.

 

 

3074

Проф. д-р Йорданка Владимирова

Икономика на търговията

Конкурентоспособност на търг. фирма

Ценова политика на търговската фирма

Управление на ценообразуването

29.06.16 г. – 12.00 ч.

30.06.16 г. – 13.00 ч.

 

30.06.16 г. – 15.00 ч.

 

29.06.16 г. – 12.00 ч.

 

2007

3074

 

3074

 

2007

Проф. д-р Септемврина Костова

Стратегически маркетинг на търг. фирма

Стратегическо управление на човешките ресурси

29.06.16 г. – 13.00 ч.

 

29.06.16 г. – 13.00 ч.

 

1083

Доц. д-р Иванка Николова

Хотелиерство и ресторантьорство

01.07.16 г. – 09.00 ч.

2023

Доц. д-р Виолета Гълъбова

Маркетинг на търг. фирма

29.06.16 г. – 09.00 ч.

4056

Доц. д-р Янко Коралиев

Търговско посредничество

Организация на сделките по търговско посредничество

Управление на веригата за доставки

Проектиране на логистични системи

28.06.16 г. – 09.00 ч.

28.06.16 г. – 09.00 ч.

 

28.06.16 г. – 10.00 ч.

 

28.06.16 г. – 10.00 ч.

 

 

 

П034