Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: сряда, 13 юли 2016 14:05

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

на студенти, ОКС „магистър“,

специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА И ЧАС

ЗАЛА

1

Организация на сделките по търговско посредничество

доц. д-р Янко Коралиев

08.06.2016 г. – 09.00 ч.

2124

2

Управление на ценообразуването

проф. д-р Йорданка Владимирова

13.06.2016 г. – 12.00 ч.

2123

3

Управление на риска

доц. д-р Бисер Петков

04.06.2016 г. – 12.00 ч.

3074

4

Стратегическо управление на човешките ресурси

проф. д-р Септемврина Костова

03.06.2016 г. – 12.00 ч.

3075

5

Стратегически маркетинг на търговската фирма

проф. д-р Септемврина Костова

03.06.2016 г. –13.00 ч.

3075

 

 

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

на студенти, ОКС „магистър“,

специалност „Икономика на търговията“, 1,5 г., III-ти семестър

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

КАБ.

1

Търговско посредничество

доц. д-р Янко Коралиев

08.06.2016 г. – 09.00 ч.

2124

2

Ценова политика на търговската фирма

проф. д-р Йорданка Владимирова

13.06.2016 г. – 12.00 ч.

2123

3

Управление на риска

доц. д-р Бисер Петков

04.06.2016 г. – 12.00 ч.

3074

4

Управление на персонала на търговската фирма

доц. д-р Иван Петров

05.06.2016 г. – 09.00 ч.

2130

5

Стратегически маркетинг на търговската фирма

проф. д-р Септемврина Костова

03.06.2016 г. –13.00 ч.

3075