Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: сряда, 18 май 2016 10:01

График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър"

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“,

специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА И ЧАС

КАБ.

1

Организация на сделките по търговско посредничество

доц. д-р Янко Коралиев

15.03.2016 г. – 08.30-15.30 ч.

2127

2

Управление на ценообразуването

проф. д-р Йорданка Владимирова

17.03.2016 г. – 14.30-17.30 ч.

07.04.2016 г. – 14.30-18.30 ч.

2128

3

Управление на риска

доц. д-р Бисер Петков

12.03.2016 г. – 16.00-19.00 ч.

19.03.2016 г. – 16.00-19.00 ч.

24.04.2016 г. – 09.00-17.00 ч.

2126

4

Стратегическо управление на човешките ресурси

проф. д-р Септемврина Костова

17.04.2016 г. – 09.00-16.00 ч.

2130

5

Стратегически маркетинг на търговската фирма

проф. д-р Септемврина Костова

03.04.2016 г. – 09.00-16.00 ч.

04.04.2016 г. – 09.00-16.00 ч.

18.04.2016 г. – 09.00-13.00 ч.

2130

 

                                                                         

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“,

специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., III-ти семестър

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

КАБ.

1

Търговско посредничество

доц. д-р Янко Коралиев

07.03.2016 г. – 10.30-14.30 ч.

08.03.2016 г. – 10.30-13.30 ч.

2127

2

Ценова политика на търговската фирма

проф. д-р Йорданка Владимирова

31.03.2016 г. – 14.30-17.30 ч.

14.04.2016 г. – 14.30-18.30 ч.

2128

3

Управление на риска

доц. д-р Бисер Петков

12.03.2016 г. – 16.00-19.00 ч.

19.03.2016 г. – 16.00-19.00 ч.

24.04.2016 г. – 09.00-17.00 ч.

2126

4

Управление на персонала на търговската фирма

доц. д-р Иван Петров

05.04.2016 г. – 09.00-16.00 ч.

2130

5

Стратегически маркетинг на търговската фирма

проф. д-р Септемврина Костова

03.04.2016 г. – 09.00-16.00 ч.

04.04.2016 г. – 09.00-16.00 ч.

18.04.2016 г. – 09.00-13.00 ч.

2130