Катедра "Икономика на търговията"

Обновено: петък, 30 октомври 2015 12:41

Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1,5 г., 1-ви семестър

                Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации на студенти, ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., II-ри семестър

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

КАБ.

 

1

 

 

Приложение на математически методи в търговията

 

доц. д-р Силвия Терезова

 

 

01.12.2015 г. – 14.00-18.30 ч.  

15.12.2015 г. – 14.00-18.30 ч.

19. 12.2015 г. – 10.00-16.00 ч.

16.01.2015 г. – 10.00-16.00 ч.

 

 

2128

 

 

 

2

 

Управление на веригата за доставки

 

доц. д-р Янко Коралиев

 

 

 

02.11.2015 г. – 09.00-15.00 ч.

09.11.2015 г. – 09.00-15.00 ч.

 

 

2127

 

3

 

Конкурентоспособност на търговската фирма

 

проф. д-р Йорданка Владимирова

 

13.11.2015 г. – 11.00-18.00 ч.

04.12.2015 г. – 10.00-17.00 ч.

15.01.2015 г. – 10.00-17.00 ч.

 

 

2128

 

 

 

4

 

 

Асортиментна политика на търговската фирма

 

 

доц. д-р Силвия Терезова

 

17.11.2015 г. – 14.00-18.30 ч.

24.11.2015 г. – 14.00-18.30 ч.

11.12.2015 г. – 10.00-16.00 ч.

12.12.2015 г. – 10.00-16.00 ч.

 

 

2128

 

 

 

5

 

Поведение на потребителите

 

доц. д-р Явор Янкулов

 

 

29.10.2015 г. – 13.00-19.00 ч.

16.11.2015 г. – 12.00-18.00 ч.

 

 

2128