Катедра "Икономика на търговията"

Mеждународна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“

вторник, 24 ноември 2020 16:52

Nа 20 ноември 2020 г.  се  проведе  международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“, организирана от катедра „Икономика на търговията“. Конференцията се проведе под патронажа на ректора на УНСС  проф. д-р Димитър Димитров  и е част от събитията, посветени на 100 годишния юбилей на УНСС.

20201120_100232.jpg

Конференцията бе открита от ръководителя на катедра „Икономика на търговията“ доц. д-р Бисер Петков, който подчерта, че периодичното провеждане на научни конференции по актуални въпроси на теорията и практиката на търговията е част от 68 годишната академична традиция на катедрата. Приветствия  поднесоха ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, декана на факултет „Икономика на инфраструктурата доц. д-р Силвия Терезова, г-н Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите, г-н Йордан Матеев – изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, доц. д-р Виолета Димитрова, ръководител на катедра „Икономика и управление на търговията“, ИУ Варна и доц. д-р Теодора Филипова  - ръководител на катедра „Търговски бизнес“, СА „Д. Ценов“, Свищов.

20201120_100501.jpg

В пленарното заседание взеха участие чрез платформата MS Teams проф. д-р Бернд Халир – изпълнителен директор на Европейската академия по търговия на дребно, г-н Тодор Иванов – генерален секретар на Евро Кооп, г-жа Милена Драгийска – главен изпълнителен директор на Лидл България АД, г-н Андрей Евтимов – изпълнителен директор на „Доверие Брико“ АД и д-р Светослав Ангелов – ръководител отдел „Продажби“ в Билла България АД. Дискутирани бяха промените в потребителското поведение и предизвикателствата пред търговския бизнес в условията на протичащата пандемия, причинена от разпространението на COVID-19.

20201120_103704.jpg

Конференцията продължи изцяло в електронна среда с изнасяне на представените 45 доклади, разделени в три секции. Докладите от конференцията са публикувани в бр. 15 на научното списание „Инфраструктура&Комуникации“, което може да изтеглите от приложения файл в края на статията.

IMG_3796.jpg

Прикачени файлове:

image/jpeg 20201120_100232.jpg - 2131 KB

image/jpeg 20201120_100501.jpg - 1664 KB

image/jpeg 20201120_103704.jpg - 3709 KB

application/pdf infrastructure and communications no. 15.pdf - 3226 KB

Галерия снимки от Mеждународна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и доб ...