Катедра "Икономика на търговията"

Преподаватели от катедра "Икономика на търговията" са съавтори на наградена книга на американско издателство

понеделник, 25 ноември 2019 13:32

Проф. д-р Септемврина Костова и гл.ас. д-р Борислав Атанасов от катедра „Икономика на търговията“ са съавтори на книгата „Социален маркетинг и влиянието му върху употребата на храна от животински произход“ ("Social Marketing and its Impact on  the Use of Food of Animal Origin"), издадена от престижното американско издателство IGI Global, NY.


?

Проф. д-р Септемврина Костова и гл.ас. д-р Борислав Атанасов

Изданието спечели една от десетите годишни награди на Американския празник на книгата в раздел  „Бизнес“, секция „Маркетинг и реклама“ (Business: section Marketing & Advertising; 10thInternational Book Awards, sponsored by the American Book Fest).

В книгата, посветена на потреблението на месо в различни страни с акцент върху факта колко по-икономично и екологически целесъобразно би било, ако тази консумация в световен мащаб силно се намали, нашите преподаватели участват с анализ на потреблението на месо в България.

?

Основен автор и научен редактор на изданието е проф. д-р Дора Маринова, преподавател в УНСС до 1991 г., която сега е професор в университета Къртин в Пърт, Западна Австралия.

Галерия снимки от Преподаватели от катедра "Икономика на търговията" са съавтори на наградена книг ...