Катедра "Икономика на търговията"

Дипломиране на бакалаври и магистри от випуск 2017

петък, 01 декември 2017 15:00

Бакалаврите и магистрите от специалност "Икономика на търговията" и магистрите от  специалност "Управление на търговски вериги" получиха своите дипломи на тържествена церемония в аула „Максима“.

По време на церемонията в аула „Максима"

Доц. д-р Бисер Петков, ръководител на катедра „Икономика на търговията“, приветства бакалаврите за постигнатите от тях резултати в най-големия бизнес университет в страната и Югоизточна Европа, определи дипломите като ключ за успешната им реализация и припомни, че обучението може да продължи в магистърска степен, която ще надгради наученото досега.

Доц. Бисер Петков

Ръководителят на катедрата се обърна и към магистрите. Вие сте изкачили по-голямата част от стълбицата на академичното образование и голямото предизвикателство сега е професионалната реализация. Пазарът на труда, на който излизате, се характеризира с голяма динамика. Вашето поколение ще работи в ерата на четвъртата индустриална революция, в която ще се появят нови професии и ще отпаднат стари. Убеден съм, че професията на търговеца ще има бъдеще и през този, и през следващите векове. Трябва да развивате уменията си през целия живот, за да бъдете конкурентноспособни и да имате своята успешна реализация. Продължавайте да учите и да развивате вашите умения, посъветва дипломантите доц. Петков.

Абсолвенти

От днес сте част от голямото ни академично семейство. Вие сте 62-ият випуск на една от най-старите и престижни специалности в университета. Бъдете горди, че принадлежите на това семейство, посочи доц. Петков. Пожелавам ви успешно професионално бъдеще. Изпълнете живота си със съдържание, подредете приоритетите си и ги следвайте. Поддържайте приятелски и професионални отношения, подкрепяйте се взаимно, споделяйте трудности и успехи. Ние, вашите преподаватели, сме съпричастни към вашето професионално израстване, ще се радваме и гордеем с всеки ваш успех, увери випускниците доц. Петков.

Галерия снимки от Дипломиране на бакалаври и магистри от випуск 2017 ...