Катедра "Икономика на търговията"

Връчване на дипломи на бакалаврите и магистрите от специалност „Икономика на търговията“, и магистрите от специалност „Управление на търговски вериги“

вторник, 23 октомври 2018 8:52 /
Начало:
вторник, 13 ноември 2018 15:00
Край:
Място:
аула "Максима"
Подробности:

На 13 ноември от 15.00 ч. в аула "Максима" ще се състои церемония по официалното връчване дипломите на студентите, завършили специалност „Икономика на търговията" - ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър", и специалност „Управление на търговски вериги" - ОКС „магистър".

Забележка: Необходимо е дипломантите да се явят в канцеларията на магистърска и бакалавърска степен за подписи за получени дипломи в периода от 5 до 12 ноември 2018 г. от 09.30 до 12.00 ч. и от 13.30 до 14.30 ч.