Катедра "Икономика на търговията"

Защита на магистърски тези (септ. 2016)

сряда, 13 юли 2016 14:02 /
Начало:
четвъртък, 13 октомври 2016 9:00
Край:
Място:
Подробности:

Защитата на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 13 октомври 2016 г. от 9,00 ч.

Краен срок за предаване на готовите дипломни работи за рецензиране: 6 октомври 2016 г. в каб. 2129

За повече подробности относно техническото оформление и защитата на дипломните работи вж. Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe.bg/trade/bg/pages/8481/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82.html