Катедра "Икономика на търговията"

Защита на магистърски тези

сряда, 18 май 2016 9:59 /
Начало:
сряда, 13 юли 2016 9:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

 Защитата на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 13 юли 2016 г. от 9,00 ч.