Катедра "Икономика на търговията"

Държавен изпит и Защита на магистърски тези

вторник, 02 февруари 2016 13:19 /
Начало:
сряда, 30 март 2016 8:30
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

ОКС "бакалавър"

Държавният изпит на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "бакалавър", ще се проведе на 30 март 2016 г. от 8,30 ч.


ОКС "магистър"

Защитата на магистърските тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 30 март 2016 г.  от 9,00 ч.

Краен срок за предаване на дипломните работи за рецензиране - 14 март 2016 г. в каб. 2129

За повече подробности относно техническото оформление и защитата на дипломните работи вж. Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe.bg/trade/bg/pages/8481/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82.html