Катедра "Икономика на търговията"

Защита на магистърски тези

вторник, 26 май 2015 10:43 /
Начало:
четвъртък, 02 юли 2015 9:00
Край:
Място:
УНСС
Подробности:

Защитата на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 2 юли 2015 г. от 9,00 ч.