Катедра "Икономика на търговията"

Защита на магистърски тези

вторник, 09 май 2017 13:30 /
Начало:
вторник, 11 юли 2017 9:00
Край:
Място:
каб. 2129
Подробности:

Защитата на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 11 юли 2017 г. от 9,00 ч.

Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 28 юни 2017 г. в каб. 2129

За повече подробности относно техническото оформление и защитата на дипломните работи вж. Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe.bg/trade/bg/pages/8481/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82.html