Катедра "Икономика на търговията"

Защита на магистърски тези (март 2017)

понеделник, 23 януари 2017 17:50 /
Начало:
сряда, 15 март 2017 9:00
Край:
Място:
каб. 2129
Подробности:

Защитата на магистърски тези на студентите от спец. Икономика на търговията, ОКС "магистър", ще се проведе на 15 март 2017 г. от 9,00 ч.

Краен срок за предаване на готовите магистърски тези за рецензиране: 6 март 2017 г. в каб. 2129

За повече подробности относно техническото оформление и защитата на дипломните работи вж. Правила за разработване и защита на дипломни работи (вкл. прикачените файлове)  http://departments.unwe.bg/trade/bg/pages/8481/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8a%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82.html