Катедра "Икономика на търговията"

Лекция на финансиста Филип Попов – член на борда на директорите на TBI bank

събота, 23 ноември 2019 15:00

            На 28.10.2019 г. бе изнесена публична лекция на г-н Филип Попов, познат добре със своите познания и богат практически опит в банковия сектор. Посещението бе организирано в рамките на учебната дисциплина „Финансов мениджмънт на търговската фирма“ с титуляр доц. д-р Бисер Петков, която се преподава на студентите в четвърти курс от специалност „Икономика на търговията“.

            Целта на лекцията бе да се разяснят пред студентите някои специфични особености на финансовия мениджмънт. Г-н Попов разказа на студентите как протича един работен ден на финансовия мениджър, с какви проблеми се сблъсква той и какви са начините за тяхното решаване. Той отбеляза, че за да бъдеш успешен финансов мениджър се изисква също и доста сериозна теоретична подготовка. В края на лекцията студентите получиха възможност да зададат своите въпроси.

Галерия снимки от Лекция на финансиста Филип Попов – член на борда на директорите на TBI bank ...