Катедра "Икономика на търговията"

Научна конференция на тема „Омниканална търговия и иновации“

понеделник, 07 ноември 2016 10:41

На 28 и 29 октомври в УОБ – Равда, се проведе  научна конференция на тема „Омниканална търговия и иновации“, организирана  от катедра „Икономика на търговията“. Актуалната тематика привлече специалисти от практиката, преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в Икономическия университет – Варна и „Търговски бизнес“ в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Откриването на форума

Представени бяха 35 доклада, изследващи новите възможности, които омниканалността предоставя на бизнеса и потребителите, иновативните решения и радикалните промени в търговията и потребителския опит. Основните проблеми в научните дискусии бяха омниканалната търговия и конкурентоспособността, маркетингът и мениджмънтът в омниканалната търговия, електронната и мобилната търговия, иновациите и др.

По време на дискусиите

Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че в условията на множествен избор на канали, търговският бизнес предоставя нови възможности и увеличава ценността за потребителите, а управленските решения изискват непрекъснато отчитане на динамичните промени в условията на дигитализация и иновации в търговията.

Презентация на Иво Иванов от „Метро Кеш енд Кери“ 

Представителите на трите катедри и бизнеса изразиха своята удовлетвореност от форума и желанието си да продължи традицията за организиране на научни срещи всяка година.

Галерия снимки от Научна конференция на тема „Омниканална търговия и иновации“ ...