Катедра "Икономика на туризма"

Обновено: вторник, 19 декември 2017 13:44

Зимна изпитна сесия на специалност "Туристически бизнес", 3 семестъра

дисциплина

преподавател

Дата

зала

Предприемачество в туризма

доц. д-р Ася Панджерова

20.01.2018гч. от 09,00

1083

Туристическа политика

проф. д-р Манол Рибов

 

15.01.2018 г. от 18,00 ч.

2118

Управление на свободното време

проф. д-р Таня Парушева

 

27.01.2018 г. от 11,00 ч.

1083

Пъблик рилейшънс в туризма

Доц. д-р Мариана Янева

24.01.2018 г. от 16,00 ч.

2118