Катедра "Икономика на туризма"

Обучение
Обновено: четвъртък, 16 април 2020 0:00

Консултационни часове на преподавателите

Уважаеми колеги, ние преподавателите от катедра "Икономика на туризма" сме на ваше разположение за въпроси и информация свързана с учебния процес.

- Можете да ни пишете на посочените имейли за връзка с нас

- В университетското приложение "Тиймс", също можете да ни откриете

- Катедра "Икономика на туризма", разполага със своя файсбук страница, чрез която може да задавате своите въпроси и да изказвате вашите мнения

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%9D%D0%A1%D0%A1-%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-UNWE-Department-Economics-of-Tourism-103690421305973/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARAaVHjzAM5_2tPJXi7UstyQXnpHWZ2mYOSvbnjZ8e4U2l96P7q8OKkEi5uplbla_710G2JxH-Owv3W4

- По време на учебната година, всеки понеделник, всички преподаватели са в УНСС и сме на ваше разположение за консултации и информация