Катедра "Икономика на туризма"

Обучение
Обновено: понеделник, 15 март 2021 11:30

ОНС "Доктор"

Уважаеми колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма", Ви предлагат възможността да станете част от най-елитното обучение в университетското образование, а именно придобиването на образователната и научна степен доктор.

- Катедра "Икономика на туризма", предлага на студентите решили да изберат като възможност и академичната кариера, да се обучават по докторска програма "Икономика и управление (туризъм)"- в редовна, задочна и свободна форма на обучение.

- Препоръчваме Ви редовната форма на обучение, тъй като тя има своите конкурентни предимства като:

- Обучението продължава 3 год;

- За периода на обучението си получавате мотивираща стипендия.

   Всеки докторант има научен ръководител, който работи с него индивидуално

 Докторантите имат право да участват в програма "Еразъм+", която им дава възможност да се обучават в страни и университети в цяла Европа. 

https://www.unwe.bg/mobility/bg/pages/99/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC-.html

  Катедрата има дългогодишни традиции в обучението на докторанти. От създаването си през 1990 г. до момента, успешно са защитили голям брой докторанти - 42, от които са реализирани като преподаватели по туризъм във водещи висши училища в страната, в т.ч. хабилитирани лица.

- Придобитата докторска степен е изключително ценена в академичните, бизнес и управленски среди, както в България, така и в чужбина.

Прикачени файлове:

image/jpeg Диплома - доктор.jpg - 115 KB