Катедра "Икономика на туризма"

Обучение
Обновено: четвъртък, 11 март 2021 16:06

ОКС Магистър

Уважаеми колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма" Ви предлагаме възможността да се се обучавате в нашите магистърски програми, чрез които да надградите и доразвиете своите знания.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

1. Междунроден туризъм - редовна форма на обучение.

2. Мениджмънт в туризма - дистанционна форма на обучение.

3. НОВА ПРОГРАМА!!!! Управление индустрията на гостоприемството - дистанционна форма на обучение на английски език

- Ние от катедра "Икономика на туризма", ценим вашето време и средства, а така също разбираме факта, че по-голяма част от Вас вече работят. Именно поради тези факти Ви предлагаме 1 годишни програми на обучение.

- В магистърските ни програми могат да се обучават както всички завършили ОКС Бакалавър икономически специалности, така също и завършили други неикономически специалности.

Катедра "Икономика на туризма", регулярно кани гост-лектори от бизнеса, които да Ви предадат практическия си опит и знания.

http://departments.unwe.bg/tourism/bg/pages/17695/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.html

- Учебните дисциплини се съгласуват с бизнеса, който дава предложения за конкретни направления в зависимост от нуждите на пазара.

- Всеки студент има право да участва в програма "Еразъм+" която му дава възможност да се обучава в страни и университети от цяла Европа. 

https://www.unwe.bg/mobility/bg/pages/99/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC-.html

В посочените магистърски програми се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и туристически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения и институции, участващи в регулирането на туристическата дейност, като Министерство на туризма, Народното събрание на Р.България и др. Също така организации за управление на дестинациите, летища, авиокомпании, фирми за събития, консултантски фирми, фирми за проекти, валутно-финансови организации и редица други.

Студентите придобиват по-високо ниво на компетентност със знания, осигуряващи професионална икономическа подготовка и професионални знания в областта на глобализация в туризма, туристически алианси, предприемачество в международния туризъм, туристическа политика, пъблик рилейшънс в международния туризъм, реинженеринг и управление на риска в международния туризъм, международен туристически транспорт, управление на свободното време, организация на международния туризъм, електронна търговия в международния туризъм, финансови инструменти в международния туризъм, креативност и иновации в туризма, конкурентни предимства в туризма, управленски консултинг на туроператорския бизнес, маркетингово управление в туризма, туристически борси и редица други.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

https://www.unwe.bg/bg/pages/153/%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5.html 

Тел. 02 8195/597 и 546


Прикачени файлове:

application/msword Учебен план Международен туризъм, магистърска степен, редовно обучение.rtf - 649 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Учебен план Мениджмънт в туризма, магистърска степен, дистанционно обучение.docx - 53 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правила за защита на дипломна работа.docx - 47 KB

application/msword Учебен план - Упраление индустрията на гостоприемството.doc - 120 KB

image/jpeg Диплома-магистър.jpg - 101 KB