Катедра "Икономика на туризма"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 17 септември 2016 12:03

За катедрата

Брошура за поднаправление "ИКОНОМИКА С ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ".

Обучението по специалност “Международни икономически отношения" има за своя основна цел широкопрофилната подготовка на професионалисти със задълбочени общоикономически и управленски знания, както и със знания и умения в специфичната област на международните икономически отношения и институции, европейската икономическа интеграция, международните финанси, международния бизнес, фирмено сътрудничество и маркетинг.

Катедра "Икономика на туризма" предлага обучение в специалностите "Икономика на туризма с преподаване на английски език“ и "Икономика на туризма с чуждоезиково обучение“.