Катедра "Икономика на туризма"

Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен туризъм" и "Мениджмънт в туризма"

петък, 12 февруари 2021 13:49

Поради удължения прием на студенти в ОКС "магистър", консултационните часове на магистрите, приети в индивидуална форма на обучение в специалност "Международен туризъм", редовно обучение и в специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционно обучение, ще започнат след 06.03.2021 г. и ще продължат до края на семестъра, който приключва на 15.05.2021 г.

Галерия снимки от Консултационни часове на индидуалните МАГИСТРИ от специалности "Международен тур ...