Катедра "Икономика на туризма"

Държавен изпит през месец март

петък, 08 януари 2021 11:26

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ

на 29.03.2021 г. от 10.00 ч. 

Галерия снимки от Държавен изпит през месец март ...