Катедра "Икономика на туризма"

Информация за условните изпити

вторник, 02 юни 2020 15:05

           Условните изпити ще се проведат на 15.06.2020 г. от 10,00 ч. Информация за тях в сайта на УНСС може да откриете, като влезете в - Обучение - Бакалаври - Изпитни сесии - избира се специалността, семестъра на учебната дисциплина - вид сесия, в случая условна. Там излиза името на Председателя на комисията доц. д-р Н. Цонев.

 

УСЛОВНИ ИЗПИТИ НА КАТЕДРА

„ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“

 

ДИСЦИПЛИНА

СЕМЕСТЪР НА ИЗУЧАВАНЕ

1.Основи на туризма

5

2.Хотелиерство и ресторантьорство

5

3.Международен туризъм

3

4.Икономика на туризма

6

5.Туристически дестинации

5

6.Природоползване в туризма

5

 

 

Галерия снимки от Информация за условните изпити ...