Катедра "Икономика на туризма"

Държавен изпит през месец март 2020 г.

четвъртък, 09 януари 2020 11:18

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ

на 23.03.2020 г. от 09.00 ч.

в зала  2118.

Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една седмица

преди датата на държавния изпит.


Галерия снимки от Държавен изпит през месец март 2020 г. ...