Катедра "Икономика на туризма"

Държавен изпит през месец юли

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ

на 04.07.2019 г. от 09.30 ч. в зали П035, П036 и П037

Галерия снимки от Държавен изпит през месец юли ...