Катедра "Икономика на туризма"

Защита на дипломни работи през месец октомври

ЗАЩИТАТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“

 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

на 08.10.2018 г. от 14.00 ч. в кабинет 2115.

Краен срок за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър": 21.09.2018 г.

Галерия снимки от Защита на дипломни работи през месец октомври ...