Катедра "Икономика на туризма"

Отлагане на официалното връчване на дипломите за 10.05.2021 г.

петък, 30 октомври 2020 15:19 /
Начало:
понеделник, 30 ноември 2020 12:30
Край:
понеделник, 30 ноември 2020
Място:
Подробности:

              Официалното връчване на дипломите на студентите от специалности "Икономика на туризма" и „Икономика на туризма с преподаване на английски език",  ОКС "бакалавър" и специалности „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение се отлага за 10.05.2021 г.

            При необходимост, дипломантите могат да получат дипломите си от отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение.