Катедра "Икономика на туризма"

Тържествено връчване на дипломи

петък, 12 октомври 2018 15:24 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

На 03.12.2018 г. (понеделник) от 12,30 ч. в зала „Тържествена“ на УНСС ще се състои официалното връчване на дипломите на завършилите през месец юли 2018 г. специалности "Икономика на туризма" и Икономика на туризма с преподаване на английски език", ОКС "бакалавър" и специалности „Туристически бизнес“, „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и „Мениджмънт в туризма“, ОКС “магистър” - редовно и дистанционно обучение.

Необходимо е дипломантите (с печат от библиотеката) да положат подписи в дипломната книга на 03.12.2018 г. в 11.00 ч. в отдел „Студенти - Бакалаври“, гише № 11; отдел „Студенти – Магистри“ и Център за дистанционно обучение.