Катедра "Икономика на туризма"

Защита на дипломни работи през месец март 2021 г.

понеделник, 15 март 2021 15:22

     Съгласно Заповед № 703/12.03.2021 г. на ректора на УНСС, отменяща присъствената форма, защитата на дипломни работи се провежда онлайн.

     Защитата на дипломните работи за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams.

     Влизането в системата MS Teams на всеки студент се осъществява с неговата поща с домейн @unwe.bg и съответно паролата към нея. Ако някой от студентите има проблем при влизането в пощата, може да се обади на тел. 02/8195 334 или да пише на Кирил Генчев на следния имейл: k.genchev@unwe.bg.

     Регистрация на дипломанта – до 5 мин. преди часа в платформата.

     Студентите, които не разполагат със служебна поща с домейн @unwe.bg, да изпратят три имена, Ф№ и специалност на следния служебен имейл, за да им бъде създадена: mail@unwe.bg . При неясноти, могат да звъннат на тел. 02/8195 334.

     Подаването на документи е на място в Отдел „Студенти– магистър” или ЦДО.

     Линк за защитата на дипломни работи: 

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ КЪМ КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNiZDY5N2YtZjRiZC00NTNiLTkzODctOTkzMzgzZjgyNzY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%2217bf6d02-1fa1-42ef-8414-533d31ccde1b%22%7d Tap on the link or paste it in a browser to join.


Галерия снимки от Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. ...