Катедра "Икономика на туризма"

Проект по Фонд Научни Изследвания № КП-06-Н 3511
Обновено: сряда, 22 юни 2022 10:59

Кръгла маса на тема: "Управление и развитие на България като туристическа дестинация" на 30.09-02.10.2022

Прикачени файлове:

image/jpeg IMG_5469.jpg - 1571 KB

image/jpeg IMG_5470.jpg - 1609 KB