Катедра "Икономика на туризма"

Проект по Фонд Научни Изследвания № КП-06-Н 3511
Обновено: понеделник, 04 април 2022 15:29

Научни публикации на колектива

Списък на публикациите

 

 1. Цонев, Н., Панджерова, А., Тематичните паркове на бъдещето: успешни бизнес практики за управление на туристическите райони, Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ УНСС, София, 2020, с. 31-53. Налично на: https://departments.unwe.bg/Uploads/Department/%E2%80%9E%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D0%B4%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9C,%202020.pdf [Проверено на 10.06.2021]
 2. Янева, М., Портарска, В., Повишаване на конкурентоспособността на УНСС посредством инициативи за популяризиране на имиджа му, Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ УНСС, София, 2020, с. 777-788. Налично на: https://departments.unwe.bg/Uploads/Department/%E2%80%9E%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D0%B4%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9C,%202020.pdf [Проверено на 10.06.2021]
 3. Kaleychev, S., Luxury tourism as a prerequisite for the development of specialized types of tourism in the tourist regions of Bulgaria, Jubilee International Scientific Conference “Tourism – beyond expectations”, UNWE, Sofia, 2020, pp. 280-291. Available at: https://departments.unwe.bg/Uploads/Department/%E2%80%9E%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D0%B4%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9C,%202020.pdf [Visited on 10.06.2021]
 4. Гайдаров, Н., Цанкова, П., Изживяванията по време на круизна програма, Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ УНСС, София, 2020, с. 309-321. Налично на: https://departments.unwe.bg/Uploads/Department/%E2%80%9E%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D0%B4%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9C,%202020.pdf [Проверено на 10.06.2021]
 5. Георгиева, Р., Споделената икономика и MICE туризмът, Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ УНСС, София, 2020, с. 537-547. Налично на: https://departments.unwe.bg/Uploads/Department/%E2%80%9E%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D0%B4%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9C,%202020.pdf [Проверено на 10.06.2021]
 6. Басмаджиева, С., Модел за управление на здравния туризъм като възможност за успех на дестинацията, Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ УНСС, София, 2020, с. 631-642. Налично на: https://departments.unwe.bg/Uploads/Department/%E2%80%9E%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8A%D1%82%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8A%D0%B4%20%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%E2%80%9C,%202020.pdf [Проверено на 10.06.2021]
 7. Цонев, Н., Златанова, З., Приложението на интернет маркетингът в управлението на 5 звездни хотели във Велинград, Юбилейна научна конференция „Туризъм и свързаност“, ИУ, Варна, 2021, с.312-316. Налично на: https://drive.google.com/file/d/1dwC_3OxjuzP1ExZoXC7mMpZVXrKt8FOc/view [Проверено на 10.06.2021]
 8. Янева, М., Басмаджиева, С., ПР на туристическа организация в условия на криза, Юбилейна научна конференция „Туризъм и свързаност“, ИУ, Варна, 2021, с.303-311. Налично на: https://drive.google.com/file/d/1dL0jOGAE5B7Entcown7QQsqKZcLj0KYb/view [Проверено на 10.06.2021]
 9. Янева, М., Гайдаров, Н., Специализираният продукт на изживяванията за развитието на туристическите райони, Юбилейна научна конференция „Туризъм и свързаност“, ИУ, Варна, 2021, с. 554-562. Налично на: https://drive.google.com/file/d/1jAzqYH8ps7kZBn4O45b0r7EuYV5Ep7oA/view [Проверено на 10.06.2021]
 10. Калейчев, С., Маркетингови организации на дестинациите – Представяне на добри практики, Юбилейна научна конференция „Туризъм и свързаност“, ИУ, Варна, 2021, с. 368-373. Налично на: https://drive.google.com/file/d/1Ls6Q3yMGPgj6FlYw7MmcGqhwlKBc9okI/view [Проверено на 10.06.2021]
 11. Панджерова, А., Роля на информационните технологии и корпоративното електронно обучение за служителите в туризма, Юбилейна научна конференция „Туризъм и свързаност“, ИУ, Варна, 2021, с.490-498. Налично на: https://drive.google.com/file/d/1ez1UOP2u_rjkAGWPs5la0cIUsgj5Lyfv/view [Проверено на 10.06.2021]
 12. Георгиева, Р., Специализирани продукти на туроператорите по делови туризъм в условията на криза, Юбилейна научна конференция „Туризъм и свързаност“, ИУ, Варна, 2021, с. 604-610. Налично на: https://drive.google.com/file/d/1ghxZb2lNPagkHjZfKzZ5kch2DQ2wpAda/view [Проверено на 10.06.2021]
 13. Ianeva, M., Pandzherova, A., Importance of Women Empowerment for Economic Development of Tourism Destinations, AVID-ARC 2020, XIV International conference on women leadership and empowerment, July, 2020, Maldives
 14. Tsonev, N., Kaleychev, S., The influence of women on the development of the Bulgarian tourist regions through management of luxury hotels, AVID-ARC 2020, XIV International conference on women leadership and empowerment, July, 2020, Maldives
 15. Tsonev, N., Basmadzhieva, S., Applying marketing management in women’s entrepreneurship in order to develop a location for health tourism, AVID-ARC 2020, XIV International conference on women leadership and empowerment, July, 2020, Maldives
 16. Gaydarov, N., Georgieva, R., Women entrepreneurs in some specialized types of tourism in Bulgaria – the case of MICE and casino industry, AVID-ARC 2020, XIV International conference on women leadership and empowerment, July, 2020, Maldives
 17. Kaleychev, S., Stankova, M., Increasing the interest in cycling transport as an alternative for mobility and tourism in urban areas in Bulgaria, XII International conference transport problems 2020, Katowice, Poland, p.733-741, ISSN 1896-0596, Available at: http://sladkowski.com/uploads/publications/440/429b.pdf
 18. Ianeva, M., Georgieva, R., Image of the destination for MICE tourism, 2nd International Conference on Research in MANAGEMENT, 19-21.02.2021, Vienna, Austria, pp. 113-121. Available at: https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/01/15-360.pdf [Visited on 10.06.2021]
 19. Ianeva, M., Basmadzhieva, S., The management consultancy for health tourism, 2nd International Conference on Research in MANAGEMENT, 19-21.02.2021, Vienna, Austria, pp. 103-112. Available at: https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/01/14-359.pdf [Visited on 10.06.2021]
 20. Ianeva, M., Georgieva, R. (2020) “Reviewing the Conditions for Business Tourism in Bulgaria”, Mednarodno inovativno poslovanje = Journal of Innovative Business and Management, 12(1), pp. 35-40. doi: 10.32015/JIBM/2020-12-1-5. https://journal.doba.si/OJS/index.php/jimb/article/view/2020-12-1-5?fbclid=IwAR3wzLxbOQqreprJlHYX4KZeSwFU0wbRhriBbzB8aHxk-MkWuP0SCDmtW8k