Катедра "Икономика на туризма"

Научни публикации на колектива
Обновено: вторник, 28 юли 2020 14:41

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ТУРИЗМЪТ - ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА

Уважаеми колеги, в прикачения файл може да се запознаете с резюметата на докладите включени в конференцията.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Резюмета на доклади.docx - 18 KB