Катедра "Икономика на туризма"

Обновено: вторник, 02 юни 2020 16:24

Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини

условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Основи на туризма Икономика на търговията редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Икономика на туризма Икономика на туризма редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Екоикономика редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Аграрен бизнес редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Хотелиерство и ресторантьорство Икономика на туризма редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Основи на туризма Международни икономически отношения редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Счетоводство редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен туризъм Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Туристически дестинации Икономика на туризма редовно бакалавър
условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Природоползване в туризма Международни икономически отношения редовно бакалавър