Катедра "Икономика на туризма"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 12 май 2020 14:54

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

ВАЖНО: Бъдещите студенти, които искат да учат туризъм в УНСС, вече могат да го изберат още с кандидатстването си, т. е избралите специалност при кандидатстване не подлежат на класиране след втори курс.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

1. ПЪРВИ КОМПОНЕНТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 - С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика и история и цивилизация

И / ИЛИ

С КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ – онлайн или на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява)

           * Тест със затворени въпроси по: Български език и литература, Математика (само на хартиен носител), География на България, История на България.

           * Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити през месеците декември и февруари, могат да кандидатстват с оценката, която са получили

2. ВТОРИ КОМПОНЕНТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (!!!КОЙТО НЕ Е БАЛООБРАЗУВАЩ!!!)

Кандидатите се допускат до класиране за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква чужд език при едно от условията:

- документ за владеене на чужд език:

       * завършена профилирана гимназия или профилирана паралелка в общообразователно училище с интензивно изучаване на чужд език;

       *сертификат за владеене на чужд езиксъответстващ минимум на ниво В2 по Общата европейска референтна система за езици.

       *успешно положен държавен зрелостен изпит (матура) по чужд език;

И / ИЛИ

- успешно положен приемен изпит по чужд език;

            * онлайн или на хартиен носител (ако епидемиологичната обстановка го позволява) на редовната сесия през месец юли.

            Тест по английски, немски, френски, испански и руски езиксамо за направленията/поднаправленията/специалностите, за които се изисква такъв.

!!! ОЦЕНКИТЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК НЕ СА БАЛООБРАЗУВАЩИ, А СА ИЗИСКВАНЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ !!!