Катедра "Икономика на туризма"

Обновено: четвъртък, 12 май 2022 22:05

ОКС Бакалавър

Уважаеми млади колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма" Ви желаем полезни, ползотворни и незабравими студентски години. Представяме на вашето внимание информация, която смятаме, че би била полезна за Вас:

- ВАЖНО: УНСС Ви дава уникалната възможност да бъдете подготвени в края на бакалавърското Ви следване по два профила: икономика и туризъм (повечето университети  предлагат само един профил). През 1 и 2 год. акцент в обучението са икономическите дисциплини, а през 3 и 4 год. са специализираните дисциплини (свързани с туризма).

- Всеки студент има право да участва в програма "Еразъм+", която му дава възможност да се обучава в страни и университети от цяла Европа. 

https://www.unwe.bg/mobility/bg/pages/99/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%BC-.html

- Катедра "Икономика на туризма" има партньори от бизнеса и предоставя възможности за стажове и работа, както в България, така и в чужбина.

http://departments.unwe.bg/tourism/bg/pages/17695/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8.html

- Катедра "Икономика на туризма" организира задължителна студентска практика, която Ви дава богат и безценен практически опит.

- Катедра "Икономика на туризма", регулярно кани гост-лектори от бизнеса, които да Ви предадат практическия си опит и знания.

- Учебните дисциплини се съгласуват с бизнеса, който дава предложения за конкретни направления в зависимост от нуждите на пазара.

В специалност "Икономика на туризма" се подготвят специалисти за оперативна и ръководна работа в банки, борси, туроператорски и туристически агенции, хотелски комплекси, заведения за хранене и развлечения и институции, участващи в регулирането на туристическата дейност, като Министерство на туризма, Народното събрание на Р.България и други. Също така завършилите могат да работят в организации за управление на дестинациите, летища, авиокомпании, фирми за събития, консултантски фирми, фирми за проекти, валутно-финансови организации и редица други.

Почти всички завършили специалност "Икономика на туризма" студенти, работят на високи позиции в туристическата индустрияhttps://www.facebook.com/103690421305973/videos/690888725012350/

- Студентите придобиват университетски знания, осигуряващи фундаментална икономическа подготовка и професионални знания в областта на маркетинга, мениджмънта, търговското право, счетоводството, валутно-финансовите и кредитните отношения, международните икономически отношения, конкуренцията и конкурентоспособността на туристическия продукт, туристическите ресурси, технологията на туристическото обслужване, реинженеринга и управлението на риска в туризма, управление на качеството в туристическата фирма, туроператорската и агентска дейност, хотелиерството, ресторантьорството, анимацията и други.


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Правила за провеждане на държавен изпит.docx - 51 KB

application/msword Правила за провеждане на учебна практика и преддипломен стаж.doc - 70 KB

image/jpeg Диплома- Бакалавър.JPG - 106 KB

application/msword Учебен план - Икономика на туризма.doc - 325 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 2022-Конспект-Държавен изпит.docx - 136 KB