Катедра "Икономика на туризма"

Обновено: вторник, 12 януари 2021 12:27

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 25-26. Септември. 2020

 

ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 25-26. СЕПТЕМВРИ. 2020

„Туризмът – отвъд очакванията“, посветена на 100 години от основаването на УНСС и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“

 

Уважаеми колеги, в прикачените файлове може да намерите електронната версия на сборника с доклади от проведената конфеенция "Туризмът - отвъд очакванията" 

Прикачени файлове:

application/pdf „Tourism – beyond expectation“, 2020.pdf - 10321 KB

application/pdf „Туризмът – отвъд очакванията“, 2020.pdf - 10321 KB