Катедра "Икономика на туризма"

Обновено: вторник, 31 март 2020 20:47

Партньори

Организациите, които желаят да бъдат наши партньори, могат да използват приложеното по-долу споразумение за сътрудничество

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Споразумение за сътрудничество.docx - 53 KB