Катедра "Икономика на туризма"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 29 януари 2020 13:21

Проекти

Преподавателите от катедрата, участват в разработването и осъществяването на редица проекти, за които представяме информация по-долу в прикачените файлове.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Проект № НИД НИ 1-2018 г., ръководител Доц. д-р М. Янева.docx - 22 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Проект за Фундаментални научни изследвания № КП-06-Н 3511 от 18.12.2019 г. с ръководител доц. д-р Николай Цонев.docx - 24 KB