Катедра "Икономика на туризма"

Обновено: петък, 17 април 2020 13:17

Наука

- Преподавателите от катедра "Икономика на туризма" извършват научно-изследователска работа по текущите аспекти на туризма. Дейностите се осъществяват както индивидуално, а така също и съвместно с докторанти и студенти, както и с предтавители на бознеса.

- Проучванията се огласяват на национални и международни конференции, както и в различни научни списания и интернет сайтове насочени към развитието на туристическата индустрия.

- Преподавателите от катедра 'Икономика на туризма", регулярно участват в международната програма "Еразъм+", чрез която преподават на студенти в университети от Европейския съюз. По този начин преподавателите придобиват още повече знания и опит, които да предадат на студентите изучаващи туризъм в УНСС.

- Системно катедра "Икономика на туризма" организира различни научни форуми, с които представя научните достижения на преподавателския състав, докторантите и своите студенти.

- В организираната от УНСС и катедра "Икономика на туризма" юбилейна международна конференция по случай 100 год. УНСС и 30 год. катедра "Икономика на туризма" през 2020г. вземат участие освен всички водещи български изследователи в областта на туризма, колеги и партньори от университети от Русия и САЩ.