Катедра "Икономика на туризма"

Държавен изпит през месец март 2022 г.

сряда, 22 декември 2021 11:14

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ

на 28.03.2022 г. от 10.00 ч. в зала 2119.

Изпитът се провежда под писмена форма, включваща развиване на два въпроса от конспекта.

Галерия снимки от Държавен изпит през месец март 2022 г. ...