Катедра "Икономика на туризма"

Държавен изпит през месец сепртември

четвъртък, 22 юли 2021 11:18

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ

на 27.09.2021 г. от 10.00 ч.

в зала 2117.

Галерия снимки от Държавен изпит през месец сепртември ...